Embarcacións

Porta D’aigua: (40 Places)

 • 17 m  d’eslora
 • 5 m  mànega

Motor: 2x400cv

Altres característiques:

 • WC
 • Cuina
 • Wifi
 • Compresor
 • Solarium

Centinela: (12 Places)

 • 7,5 m  d’eslora
 • 2 m  mànega

Motor: 1x200cv

Kiara1 i Kiara2: (4 Places)

 • 4,5 m  d’eslora
 • 2 m  mànega

Neumàtiques

Motor: 1x25cv